Jdi na obsah Jdi na menu
 


POZOR !

Dne 16. května 2008

Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole

pořádá odbornou konferenci

ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Zaměření konference:

problematika zooterapie ve zdravotnictví, tj. v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných, psychiatrických léčebnách atd.

Místo a datum konání:

16. května 2008 - pátek

10.00 – 15.00

FN v Motole, budova ředitelství 2. patro – kinosál

Garant konference: Mgr. Jana Nováková, MBA

Koordinátor konference: Mgr. Renata Dohnalová

Konference bude akreditovaná ČAS – region Motol 

bližší informace na e-mailové adrese: Karolina.Eckschlagerova@fnmotol.cz, poštovní adrese: Dobrovolnické centrum FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 – Motol, 150 06 nebo telefonu: 22443 1970

***********************************************************

*************************************

*********

POZOR!

NA PULTECH VAŠEHO PRODEJCE KNIH JE NYNÍ V NABÍDCE 

UNIKÁTNÍ  PUBLIKACE - POVINNÁ LITERATURA STUDENTŮ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

V KAŽDÉM PŘÍPADĚ JEJÍ STUDIUM BY MĚLO BÝT NAPROSTO ZÁKLADNÍ PODMÍNKOU PRO KVALIFIKACI KAŽDÉHO ZODPOVĚDNÉHO TÝMU CANISASISTENTA

"ZOOTERAPIE

ve světle objektivních poznatků"

Kolektiv autorů

Editor Miloš Velemínský

 - Canisterapie

- Hipoterapie

- Felinoterapie

- Další zvířecí druhy v zooterapii

 *******************************************************************

 

DNE  15. 2. 2008

SE KONÁ

II. konference Sestra.IN®Péče o pacienty se specifickými potřebami“15. 2. 2008 od 9,00 - 15,00

Místo konání:

Kongresové centrum Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5

Účastnický

poplatek: 450

Kapacita akce:

320 účastníků

Kód akce: 28152001

Odborný program:

9,05 - 9,30

Psychologie handicapu

Doc. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. - vedoucí katedry pedagogiky

a psychologie, Husitská teologická fakulta Universita Karlova Praha

9,35 - 10,00

Možnosti kvalitního zabezpečování potřeb osob se zrakovým postižením

Mgr. Kamila

Katedra speciální pedagogiky

10,05 - 10,30

Růžičková - Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové,Typhloservis - rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku

Bc. Mgr. Martina Šonská - vedoucí

10,35 - 11,00

střediska Tyfloservis HKCanisasistence

Andrea Tvrdá, ELVA HELP o.s.

11,05 - 11,30

Potřeby péče pacientů s autismem

Ing. Miroslava Jelínková, CSc, zástupce Autistiku o.s.

Přestávka

12,30 - 13,00

11,35 - 12,30Chyby v komunikaci s pacienty se zdravotním postižením

Václav Krása, NRZP

13,05 - 13,20

ČR o. s.Jak pracovat s nevidomým klientem

Lenka Pavlová, DiS - diplomovaný ergoterapeut, Ústav sociální

U

13,25 - 13,55

péče, CentrumBartoloměje, Kutná HoraHiporehabilitace - základní pojmy, léčebné pedagogicko-psychologické

ježdění

a jeho praktické využití v psychiatrii

Monika Kuchtová, PL

14,00 - 14,25

Havlíčkův BrodCanisterapie - využití v psychiatrii, praktická ukázka

Marcela Siebenbürgerová, PL

14,25 - 14,50

Havlíčkův BrodSexualita osob s mentálním postižením

PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. - odborný asistent, Masarykova univerzita

v

14,50 - 15,00

Brně, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikyUkončení konference

Těšíme

se na Vaši účast

Registrace

účastníků je možná pouze elektronickou cestou na www. sestra.in

prostřednictvím

V

rubriky Kalendáře akcí.Kalendáři akcí naleznete i ostatní plánované vzdělávací aktivity

společnosti

INES International Ltd.

Konference je

Pasivní

zařazena do systému celoživotního vzdělávání v souladu s vyhláškou 423/2004 Sb.účast je ohodnocena 3 kreditními body

Veškeré dotazy

Bc. Dita Vlasáková

E-mail:

směřujte na kontaktní osobu:dvlasakova@sestra.in

Tel.: 602 602 067


******************************************************************

Česká zemědělská univerzita v Praze

a

                                                                          Sdružení Sraz 

pořádají odbornou konferenci

 

                      Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat 

 

16. - 17. dubna 2008

 

v areálu ČZU v Praze

Zaměření konference:

Hlavním tématem konference bude prezentace zkušeností s indikacemi, průběhem a posuzováním výsledků dosažených při pozitivních interakcích mezi lidmi a zvířaty. Předpokládáme zhodnocení očima lékařů, příjemců/zástupců těchto aktivit, etologů a případně dalších zájemců o danou problematiku.

Na závěr konference představí své semestrální práce vybraní studenti oboru Speciální chovy, kteří se zúčastnili pilotního semestru v rámci projektu, zaměřeného na rozšíření bakalářského studia o nový předmět „Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti“.

Organizační pokyny:

 

Termín konání: 16. - 17. dubna 2008

Místo konání:

Česká zemědělská univerzita v Praze v objektu kruhové haly (vedle technické fakulty)

Jednací jazyky:

čeština, angličtina (v případě účasti zahraničních odborníků)

Pořadatel konference:

Katedra genetiky a šlechtění ČZU v Praze vedená Doc. Ing. Mgr. Ivanem Majzlíkem, CSc.

 

Konferenční poplatek:

            aktivní účast s referátem:     300,- Kč (10 EU)

            aktivní účast s posterem: 300,- Kč (10 EU)

            pasivní účast:                    500,- Kč (17 EU)

 

Společenský raut:  

            16.4.2008 (od 18:00 hod)      100,- Kč (4 EU)

 

Možnost ubytování:

            kolej ČZU (2 lůžkové pokoje) stávající cena:      378,- Kč/osoba/noc

                                                                                  315,- Kč/osob/2 a více nocí

 

Rezervace noclehu bude zajištěna pouze po úhradě poplatků nejpozději do 15.března 2008 !!!

 

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s. Praha, číslo účtu: 19-5504550287/0100,

vs: 214701, ss: datum narození účastníka

 

Úhrada ostatních poplatků: v hotovosti před zahájením konference.

 

Termín zaslání přihlášky:

s aktivní účastí (referát, poster) s  příspěvkem do sborníku: nejpozději do 1.března 2008

s pasivní účastí: do 31. března 2008

 na adresu:

Mgr. Marika Papežová, Ing. Renata Masopustová

Česká zemědělská univerzita v Praze

FAPPZ - Katedra genetiky a šlechtění

Kamýcká 957, Praha 6 – Suchdol, PSČ 165 21

Tel.: +420 224 382 665

e-mail: papezova@af.czu.cz, masopustova@af.czu.cz,

************************************************************************

OZNAMUJEME ŽE PROBĚHNE tradiční

9. celodenní (mezinárodní)pracovní seminář

                                                             PRAVDA  O  ZOOTERAPII

Zaměření semináře:

Pravidla a podmínky provádění zooterapie

Rehabilitace v zooterapii v prostorách ZSF JU, ul. Boreckého 1167/27  (Vltava,Uran), Č. Budějovice (přednáškový sál E)

dne 16. 11. 2007

 9.00 – 15.00

                                       Kde budou jeho účastníci seznámeni s koncepcí Unie.

**************************************************************************

Termín konání:

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář